Ingen aktuelle opslag
 • Aktuel information - Lolland Kommune
  • Talent- og udviklingspulje
   Spirende idrætstalenter og idrætsforeninger har frem til 1. maj 2017 mulighed for at søge midler fra Talent- og udviklingspuljen.
  • Hvordan har du det?
   I perioden 3. februar til 3. maj 2017 gennemfører Region Sjælland undersøgelsen ”Hvordan har du det?”. Formålet er at få en opdateret viden om...
  • Undersøgelse af borgernes fritidsvaner
   Spørgeskema er sendt ud til 3000 tilfældigt udvalgte borgere i Lolland kommune. Der trækkes lod om præmier blandt de indkomne svar.
  • Katjiiiiing! Her er penge til kulturaktiviteter
   Hvis du allerede sidder derude med en god idé til en kulturel aktivitet i din kommune, og ikke tænker at du har mod på at søge fonde lige nu, så er...
  • Kulturel Entrepreneurship
   Workshop for alle kunstnere og kulturaktører:
77542