Frit skolevalg
 
Der er frit skolevalg i Lolland Kommune. Det betyder, at forældrene selv kan bestemme i hvilken af Lolland Kommunes 2 distriktsskoler, deres børn skal gå i skole. Forældre kan også bestemme, at deres børn skal gå på en skole i en anden kommune, ligesom forældre i andre kommuner kan bestemme, at deres børn skal gå i skole i Lolland kommune. Forudsætningen er dog, at der er plads på den valgte skole. 
 
Her kan du se hvilket skoledistrikt dit barn tilhører. 
 

Fortsat skolegang ved fraflytning
 
Elever, der flytter til anden kommune, har ret til at fortsætte skolegangen i Lolland Kommune resten af skoletiden. Kommunens eventuelle befordringsforpligtelse bortfalder i tilfælde af flytning til anden kommune.