Dit barn bliver et skolebarn i 2019, hvis barnet er født i 2013

Børn, der fylder 6 år i 2019, skal indskrives i 0. klasse med skolestart august 2019.
Børn født i perioden 1. januar til 30. september 2014 kan indskrives i 0. klasse med skolestart august 2019, hvis det vurderes, at barnet er parat til at starte i skole.
 

Hvordan indskriver du dit barn?
Indskrivningen foregår elektronisk.
Det betyder, at du som forælder selv skal indskrive dit barn via hjemmesiden www.indskrivning.dk.

Indskrivning er åben, så du kan allerede nu indskrive dit barn.
 

Indskrivningen kan kun gennemføres, hvis du har NemID
Hvis du ikke allerede har NemID, kan du bestille det ved henvendelse til Borgerservice eller på www.NemID.nu
 

Førskole-SFO
Hvis dit barn er indmeldt i en daginstitution, sker overgangen fra daginstitution til Førskole-SFO automatisk pr. 1. april 2019.
Prisen for en plads i Førskole-SFO svarer til en fuldtidsplads i SFO.
Dit barn bliver automatisk overført til en fuldtidsplads i SFO pr. 1. august, hvis du ikke foretager ændringer.
 

Lolland Kommunes folkeskoler
 

Skoler

Afdelinger

Distriktsskolen ØST

Holebyafdelingen, Vestervej 126, 4960 Holeby
Rødbyafdelingen, Byskolevej 1, 4970 Rødby
Blæsenborgafdelingen, Blæsenborg Alle 10, 4930 Maribo
Østofteafdelingen, Østofte Gade 42-46, 4951 Nørreballe

 

Distriktsskolen VEST

 

Ravnsborgafdelingen, Pederstrupvej 22, 4913 Horslunde
Stormarkafdelingen, Fastings Alle 1, 4900 Nakskov
Søllestedafdelingen, Birkevej 1B, 4920 Søllested Dannelundeafdelingen, Gloslunde Gade 7, 4983 Dannemare
Byskoleafdelingen, Nørrevold 13, 4900 Nakskov

 

Ønske om skoleafdeling i eget skoledistrikt
Den elektroniske indskrivning giver dig mulighed for at ønske en bestemt skoleafdeling i skoledistriktet.
 

Ønske om andet skoledistrikt
Den elektroniske indskrivning giver dig mulighed for at ønske, at dit barn indskrives på en anden skoleafdeling i kommunen end distriktsskolen.
 

Privatskole 
Hvis dit barn er optaget på en privatskole, skal dette oplyses via den elektroniske indskrivning.
 

Udsættelse af skolestart 
Hvis du ønsker dit barn skoleudsat, skal du oplyse dette via den elektroniske indskrivning.
Du skal så inden d. 11. december 2018 indsende en ansøgning sammen med en faglig vurdering fra barnets daginstitution.
Ansøgning sendes til [email protected] eller til Skole og dagtilbud, Jernbanegade 7, 4930 Maribo. Senest medio januar 2019 får du svar på din ansøgning.
 

Fordeling af børn i klasserne
Der vil blive taget udgangspunkt i kommunale rammer og retningslinjer for klassedannelse, som er godkendt af Børne- og Skoleudvalget, samt i skolebestyrelsernes principper for den enkelte skole.
 

Du vil ultimo januar 2019 modtage besked om, hvilken skole og afdeling dit barn skal gå på.

 

Læs om Førskole SFO i pjece Førskole SFO