Eleverne skal deltage i nationale test fra 2. til 8. klasse i forskellige fag.

Oversigten herunder viser, på hvilke klassetrin og i hvilke fag de obligatoriske test skal gennemføres. Den viser desuden, hvilke klassetrin de frivillige test i dansk som andetsprog er målrettet.

 

Fag og klassetrin
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Dansk, læsning
 X
 
 X
 
 X
 
X
Matematik
 
 X
 
 
 X
 
X 
Engelsk
 
 
X 
 
 
 X
 
Geografi
 
 
 
 
 
 
*(X)
Biologi
 
 
 
 
 
 
*(X)
Fysik/kemi
 
 
 
 
 
 
X
Dansk som andetsprog
 
 
 
   X
 
 X
 

*(ændret til frivillig test)

De nationale test er et værktøj i den løbende evaluering af eleverne i folkeskolen. De nationale test kan bidrage til lærernes tilrettelæggelse af undervisningen i forhold til den enkelte elevs behov.
 
Forældrene vil få udleveret et ark af læreren, der fortæller, hvordan eleven har klaret sig i testen, hver gang eleven har været til test.
 
Det er Skolestyrelsen, en styrelse under Undervisningsministeriet, som varetager opgaverne med de nationale test i folkeskolen.

 
Læs mere om de Nationale test.