I Danmark er der ikke skolepligt, men alle børn har pligt til at modtage undervisning. Det betyder, at barnet skal deltage i folkeskolens grundskole eller i en undervisning, som står mål med, hvad der kræves i folkeskolen.
Undervisningspligten træder i kraft 1. august det år, hvor barnet fylder 6 år og skal starte i 0. klasse.
 
Undervisningspligten ophører efter 9. klassetrin.
 
Folkeskolen omfatter en 10-årig grundskole, som består af 0. til 9. klassetrin.
0. klasse er en del af undervisningspligten. Undervisningen i 0. klasse sker især i form af leg og andre udviklende aktiviteter. Formålet er at gøre børnene fortrolige med skolens daglige liv.