Lolland Kommunes målsætning omkring den åbne skole (Godkendt i Byrådet 28.januar 2014)

· Skolen er forpligtet til at inddrage ekstern faglig ekspertise og kompetencer i undervisningen på alle klassetrin fra 10 gange i 2014/15 til mindst 20 gange i 2016/17

· I udskolingen indgår for den enkelte elev yderligere 4 uger om året med inddragelse af ekstern undervisning, således at eleverne kan opnå erfaringer og færdigheder, der styrker deres mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Gennemføres forsøgsvis i 2014/15 med efterfølgende evaluering

· Skolen er forpligtet til at inddrage foreninger samt musik- og billedskoler i elevernes læring (tilføjet på udvalgsmødet den 7. november 2013)

 

Det forstår vi ved læring i den åbne skole (Fokus område 2: læring i den åbne skole)

Ved læring i den åbne skole forstås et etableret samarbejde mellem skolerne og det omkringliggende samfund. Det kan dreje sig om kulturinstitutioner, billed- og musikskoler, foreningsliv, erhvervslivet og meget andet.

Læring i den åbne skole kan både komme til udtryk ved at skolerne bevæger sig ud til aktørerne, men det kan lige så vel være aktørerne, der besøger skolerne. Det vigtigste i samarbejdet om den åbne skole er, at samarbejdet er meningsfyldt for begge parter og at der i mødet mellem skolen og det omkringliggende samfund er fokus på hvad det er eleven/den unge skal lære.

Læring må meget gerne være inspirerende, motiverende og spændende, blot der er læringsmål for øje.

Ud over det faglige input, vil der også være sociale og trivselsmæssige fordele ved anvendelse af det omkringliggende samfund.

 

Vejledning

For at lette Skolen/teamets arbejde, er her et forslag til en plan for ”åben skole” aktiviteter på de enkelte klassetrin, således at plan og kontakter om muligt kan genbruges de følgende år.

Åben skole aktiviteterne planlægges således at de understøtter det eleven skal lære i de valgte fag.

  • 1-2 aktiviteter, hvor der køres langt og betales f.eks. Knuthenborg, Møns Klint
  • 6-8 aktiviteter, hvor der kun skal betales for underviser (egen eller gratis transport)
  • 4-6 aktiviteter, hvor der blot medbringes en gave til virksomhed/underviser eller hvor det er gratis (museum, kunstmuseum, Globen m.fl.)
  • 4-6 aktiviteter med lokale foreninger, virksomheder, hvor der ikke er udgifter
  • 1-4 Aktiviteter i samarbejde med musikskole/billedskole

I alt 16 – 26 aktiviteter à 1-7 timers varighed.

 

Tilbudskatalog - samarbejde mellem skoler og det omkringliggende samfund

Kulturtjenesten

Lollandbussen til Kulturtjenestens aktiviteter